REKRUTACJA 2017/2018

Zapraszamy do wyboru odpowiedniego trybu studiów

CELE STUDIÓW

Przekazanie słuchaczom wiedzy prawnej, ekonomicznej i przyrodniczej dotyczącej OZE; zaznajomienie m.in. z potencjałem energetycznym Polski, zwłaszcza części północno-zachodniej, innowacyjnym pozyskiwaniem biopaliw, analizą dokumentacji planistycznej oraz metodami prowadzenia konsultacji i rozwiązywania konfliktów społecznych dotyczących inwestycji OZE.

FORMA I ORGANIZACJA

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych oraz warsztatów w działających elektrowniach OZE w Polsce i w Niemczech.

Studia trwają 2 semestry. Kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Zajęcia zaczynają się w październiku, będą odbywały się w piątki od 17.00 oraz w soboty (ew. sporadycznie w niedziele), zazwyczaj co drugi tydzień.

KOSZTY I WYMAGANIA

Koszt studiów to 1450 zł za semestr z możliwością rozbicia na raty po 725 zł. Istnieje możliwość wystawienia faktury na zakład pracy słuchacza (np. urząd) po uzyskaniu zgody pracodawcy na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów studiów.

Wymagania: ukończone studia wyższe przynajmniej I stopnia (inżynierskie lub licencjackie).

Rekrutacja

Rekrutacja

Wymagane dokumenty:
- podanie - kwestionariusza o przyjęcie na studia podyplomowe
- dyplom ukończenia studiów wyższych przynajmniej I stopnia (inżynierskich lub licencjackich),
Miejsce składania dokumentów: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi ul. Mickiewicza 16, 70-383 Szczecin, pok. 309, ew. 310
Terminy rekrutacji: od 12 VI 2017
Składanie dokumentów: 4-22 IX 2017
Limit przyjęć: 30 osób
Ogólne zasady warunków i trybu rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone przez Uniwersytet Szczeciński są publikowane na stronie: http://www.podyplomowe.usz.edu.pl/

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną 2017/2018